A A A A A

Стих на денот

Галатјаните 5:6
За тој што верува во Исус Христос нема никакво значење дали е обрежан или не. Важно е да имате делотворна вера и таа да се искажува преку љубов.