Instagram
English
A A A A A

Стих на денот

Ефесјаните 4:16
Тој го поврзува и обединува целото тело, за да функционира како сложна целина. Кога секој дел од телото си ја извршува својата функција, целото тело расте, самото себе се изградува и се исполнува со љубов.