A A A A A

Стих на денот

Галатјаните 4:19
Деца мои, повторно минувам низ породилни болки заради вас, и тоа ќе трае се додека да се создаде Христова природа во вас.