A A A A A

Стих на денот

Римјаните 8:1
Затоа тие што се под закрила на Исус Христос нема да бидат осудени,