Stichijos diena

Psalmynas 103:12
Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes.