Stichijos diena

Jono 6:20
O Jis jiems tarė: ‘‘Tai Aš, nebijokite!’‘