A A A A A

Verse Dienas

Psalmi 106:6
Mēs esam grēkojuši līdz ar saviem tēviem, esam noziegušies un bijuši bezdievīgi.