A A A A A

Verse Dienas

Izceļošana 6:30
Tad Mozus sacīja Tā Kunga priekšā: redzi, man ir neapgraizītas lūpas, kā tad Varaūs mani klausīs?