A A A A A

Verse Dienas

Romiešiem 6:5
Jo ja mēs esam dēstīti līdzīgā nāvē ar viņu, tad arī augšāmcelšanā viņam būsim līdzīgi,