Instagram
English
A A A A A

Verse ji Day

Yûhenna 13:31
Piştî ku ew derket derve, Îsa got: «Niha Kurê Mirov hat birûmetkirin û Xwedê jî bi wî hat birûmetkirin.