A A A A A

Verse ji Day

2 Tîmotêyos 1:7
Çimkî Xwedê ne ruhê tirsonekiyê, lê belê Ruhê karîn, hezkirin û xwegirtinê daye me.