A A A A A

Véarsa an Lae

Nihimiá 1:11
A Thiarna tabhair cluas d' urnaí do shearbhónta agus d' urnaí do shearbhóntaí gur gean leo urraim a thabhairt do d' ainm. Cuir an rath ar do shearbhónta inniu, agus deonaigh go mbeidh gnaoi an fhir seo air.» Ba chornaire ag an rí mé an uair úd.