A A A A A

Véarsa an Lae

Gníomhartha 15:35
D' fhan Pól agus Barnabas in Aintíoch, áfach, agus lean siad i dteannta a lán eile ag múineadh agus ag craobhscaoileadh scéal an Tiarna.