Instagram
English
A A A A A
Véarsa an Lae
Salm 3:3
4 Ach is tú, a Thiarna, mo sciath; mo ghlóir a thógann mo cheann.