Instagram
English
A A A A A
Véarsa an Lae
Filipigh 4:20
Moladh le Dia, ár nAthair, le saol na saol. Amen.