A A A A A

Ayat hari

1 Yohanes 2:1
Anak-anak saya yang saya kasihi, saya menulis surat ini kepada kalian supaya setiap kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada di antara kita yang berbuat dosa, kita mempunyai Pembela yang membela kita di hadapan Bapa — yaitu Kristus Yesus, yang selalu melakukan yang adil.