A A A A A

Ayat hari

1 Petrus 4:11
Orang-orang yang mendapat pemberian untuk berbicara, sampaikanlah Kabar Baik dari Allah. Orang yang melayani sesamanya, lakukanlah dengan kekuatan dari Allah. Dengan begitu, Allah diagungkan di dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa dan patut diagungkan untuk selama-lamanya. Amin.