פסוק היום

משלי 14:21
בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו: