פסוק היום

משלי 18:24
איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח: