English
A A A A A

Aya ta Rana

Mattiyu 6:14
Gama in kuna yafe wa mutane saʼad da suka yi muku laifi, Ubanku da yake cikin sama ma zai gafarta muku.