English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Korintiyawa 7:4
Jikin matar ba nata ne kaɗai ba, amma na mijinta ne ma. Haka ma jikin mijin, ba na shi ne kaɗai ba, amma na matarsa ne ma.