English
A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 6:7
Kada a ruɗe ku: Ba a yi wa Allah baʼa. Mutum yakan girbe abin da ya shuka ne.