English
A A A A A

Aya ta Rana

Luka 6:28
Ku albarkaci waɗanda suke laʼanta ku, ku kuma yi wa waɗanda suke wulaƙanta ku adduʼa.