English
A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 2:24
Sai dai Yesu bai amince da su ba, don ya san dukan mutane.