A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 2:5
Ya kamata haleyanku su zama kamar na Kiristi Yesu: