English
A A A A A

Aya ta Rana

Luka 2:6
Yayinda suke can, sai lokacin haihuwar jaririn ya yi,