A A A A A

Aya ta Rana

Luka 2:16
Sai suka tafi da sauri, suka tarar da Maryamu da Yusuf, da kuma jaririn kwance a kwami.