English
A A A A A

Aya ta Rana

1 Tessalonikawa 5:16
Ku kasance da farin ciki kullum;