English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Tessalonikawa 1:3
Dole kullum mu gode wa Allah saboda ku, ʼyanʼuwa, haka kuwa ya dace, domin bangaskiyarku tana girma gaba gaba, ƙaunar da kowannenku yake yi wa juna kuwa tana ƙaruwa.