English
A A A A A

Aya ta Rana

Afisawa 5:1
Ku zama masu koyi da Allah, kamar ƙaunatattun ʼyaʼya