English
A A A A A

Aya ta Rana

Luka 12:11
“Saʼad da an kai ku a gaban majamiʼu, da gaban masu mulki, da kuma gaban masu iko, kada ku damu da yadda za ku kāre kanku, ko kuma abin da za ku faɗa,