English
A A A A A

Aya ta Rana

Filibbiyawa 4:13
Ina iya yin kome ta wurin wannan wanda yake ba ni ƙarfi.