A A A A A

Verse of Day

Colosianach 1:28
Esan, tha sinne a' searmonachadh, a' toirt rabhaidh do gach duine agus a' teagasg gach duine leis a h‑uile gliocas, airson 's gun nochd sinn a h‑uile duine coileanta ann an Crìosd.