A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 5:8
Oir roimhe bha sibh nur dorchadas, ach a‑nis tha sibh nur solas san Tighearna. Coisichibh mar chloinn an t‑solais