A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 2:6
“a bheir do gach aon a rèir a ghnìomhan”;