A A A A A

Verse of Day

2 Corintianach 13:14
Gràs an Tighearna Ìosa Crìosd agus gràdh Dhè, agus co‑chomann an Spioraid Naoimh gu robh còmhla ribh uile.