A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 15:17
Mar sin, tha bòst agam ann an Crìosd Ìosa mu ghnothaichean Dhè.