A A A A A

Verse of Day

2 Corintianach 10:17
Ach “Esan a bhòstas, bòstadh e san Tighearna.”