A A A A A

Verse of Day

Marcus 9:30
Dh'fhalbh iad on àite sin agus chaidh iad tro Ghalile. Agus cha robh e ag iarraidh gum biodh fios aig neach sam bith,