A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 12:4
Oir mar ann an aon bhodhaig a tha mòran bhall againn, agus nach eil an aon obair aig a h‑uile ball