A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 3:12
anns a bheil dànachd is slighe chinnteach a‑steach againn tro chreideamh annsan.