A A A A A

Verse of Day

1 Corintianach 7:31
agus iadsan a tha a' cleachdadh an t‑saoghail, mar nach robh gnothach aca ris. Oir tha an cruth a th' air an t‑saoghal an‑dràsta a' dol seachad.