A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 6:5
Oir ma chaidh ar n‑aonadh leis ann am bàs coltach ris‑san, bidh sinn gu cinnteach air ar n‑aonadh leis ann an aiseirigh coltach ris‑san.