A A A A A

Verse of Day

Lùcas 6:28
beannaichibh iadsan a tha gur mallachadh, dèanaibh ùrnaigh airson na muinntir a tha a' dèanamh tàir oirbh.