A A A A A

Verse of Day

Mata 6:20
Ach taisgibh ionmhasan air nèamh dhuib' fhèin, far nach dèan an leòmann agus a' mheirg sgrios agus nach eil mèirlich a' briseadh a‑steach 's a' goid.