A A A A A

Verse of Day

Mata 6:15
Ach mura math sibh do dhaoine, cha mhotha a mhathas ur n‑Athair dhuibhse ur peacaidhean.