A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 6:13
Mar sin, togaibh suas làn‑armachd Dhè, airson 's gum bi sibh comasach air ‘cur an aghaidh’ san latha olc agus às dèidh a h‑uile sìon a dhèanamh, seasamh.