A A A A A

Verse of Day

1 Tesalònianaich 5:9
Oir cha do shuidhich Dia sinn airson feirg, ach airson ar sàbhaladh fhaighinn, tro ar Tighearna Ìosa Crìosd,