A A A A A

Verse of Day

Galàtianach 5:22
Ach is e toradh an Spioraid: gràdh, aoibhneas, sìth, foighidinn, coibhneas, mathas, creideamh,