A A A A A

Verse of Day

Galàtianach 4:6
Agus air sgàth 's gur e mic a th' annaibh, tha Dia air Spiorad a Mhic fhèin a chur nar cridheachan, ag èigheach, “Abba! Athair!”