A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 4:26
“Bithibh feargach 's na peacaichibh”, na leigibh leis a' ghrèin a dhol fodha air ur corraich,