A A A A A

Verse of Day

Colosianach 1:22
a dh'aindeoin sin, tha e a‑nis air ur dèanamh rèidh ann an corp na feòla aige tro bhàs, airson sibhse a nochdadh ma choinneamh, naomh is neo‑choireach agus gun chionta —